Archeologiniai Tyrimai Vakarų Lietuvoje Vakarų Lietuvos archeologinių tyrimų grupė
LT|EN

Mūsų archeologiniai tyrimai

Vakarų Lietuvos archeologių tyrimų grupė – tai archeologų bendruomenė nuolat organizuojanti ir vykdanti archeologinius tyrimus. Visi šios grupės nariai turi reikiamą kvalifikaciją (atestatus). Mes vykdome miestų archeologijos, senovės gyvenviečių, kapinynų ir kitų objektų tyrimus. Ši grupė vienija archeologijos specialistus, kuriems archeologiniai tyrimai ne tik uždarbis, bet ir galimybė tobulėti.

Archeologiniai tyrimai Klaipėdoje (radiniai).

Archeologiniai tyrimai Klaipėdoje (radiniai).

Šiai grupei priklausantys archeologai teikia ypatingą dėmesį archeologinių tyrimų paslaugoms Vakarų Lietuvoje. Pagrindiniai miestai, kur dirba mūsų grupės nariai: Klaipėda, Kretinga, Palanga, Priekulė, Šilutė ir jų apylinkėse. Tačiau esant galimybei neatsisakoma dirbti ir kituose regionuose. Mūsų darbas užsakovams padeda kokybiškai ir greitai išspręsti iškilusias problemas.

Archeologiniai tyrimai ir jų lygiai

Kai gaunate specialiuosius reikalavimus iš Kultūros paveldo departamento, prašome kreiptis. Jums archeologinių tyrimų paslaugų  gali prireikti: projektuojant pastatus, rengiant detaliuosius planus ar vykdant žemės judinimo darbus. Tokiu atveju galite nemokamai pasikonsultuoti su mumis dėl galimų sprendimo būdų.

Kokio lygio archeologiniai tyrimai Jums reikalingi? Tai nustato archeologai ir Mokslinė komisija vertinanti teikiamus tyrimų projektus. Mūsų teikiamos paslaugos pagal sudėtingumą skirstomos į tris lygmenis. Tai yra archeologiniai žvalgymai, žvalgomieji tyrimai ir detalieji tyrimai.

Archeologiniai tyrimai Klaipėdoje (XVII a. indai).

Archeologiniai tyrimai Klaipėdoje (XVII a. indai).

Archeologinių tyrimų paslaugos

Žvalgymų metu tyrimai vykdomi tik žvalgant žemės paviršių ar mechanizuotai kasant perkastą gruntą. Žvalgomaisiais tyrimais siekiama ištirti nedidelę teritorijos dalį. Šiais tyrimais siekiama nustatyti, ar toje vietoje ir jos aplinkoje yra archeologinių vertybių (datuojamų iki 1800 m.). Vietose, kur rasta archeologinių vertybių, yra reikalingi detalieji tyrimai. Tokiu atveju tiriama visa reikalinga teritorija (pvz. visas būsimo užstatymo plotas).

Todėl dažniausiai pirminiame etape atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Jais siekiama nustatyti tolesnę archeologinių tyrimų eigą. Neradus archeologinių vertybių užsakovams yra pateikiama pažyma. Joje nurodoma, kad statybos darbai gali vykti toliau. Tuo tarpu radus archeologinių vertybių, pažymoje yra nustatomos kokios yra tolimesnės tyrimų sąlygos.

Prireikus konsultacijos ar archeologinių tyrimų paslaugų visada galite kreiptis nurodytais kontaktais. Susisiekus su mumis bus greitai nustatytas jūsų projektui reikalingas archeologinių tyrimų pobūdis ir preliminarios sąnaudos.